Poprawki GRBL 1.1h

Dokument opisujący po polsku porprawki wprowadzone do najnowszej wersji GRBL 1.1H